Hľadáme mladú nádej baletu

19. - 21. november 2018

Divadelná sála domu kultúry, Liptovský Hrádok

 

Myšlienka súťaže

 

Hlavnou myšlienkou baletnej súťaže NÁDEJ BALETU je prezentácia, vyzdvihnutie a podpora mimoriadne nadaných tanečníkov v oblasti tanečného umenia. Súťaž má ambíciu spájať, podporovať, oslavovať, vyzdvihovať a prezentovať talent zúčastnených tanečníkov a spoluprácu tanečných škôl a súborov.

 

Pre koho je súťaž?

 

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti a absolventi konzervatórií a tanečných škôl, ktoré vo svojich choreografiách spracovávajú pohyby klasického tanca. Je určená pre tanečníkov všetkých štátov a národností, ktorí do dňa konania súťaže neprekročili vek 25 rokov. Súťaž je rozdelená na štyri kategórie. Kategória A študenti konzervatórií s 8 ročným študijným programom (1.-4.ročník)   Kategória B študenti konzervatórií s 8 ročným študijným programom (5.-8.ročník)   Kategória C študenti konzervatórií so 6 ročným študijným programom   Kategória D tanečné súbory zameriavajúce sa na javiskové spracovanie klasického tanca • malé choreografie (1-4 tanečníci) • veľké choreografie (5-20 tanečníkov)   Kategórie A, B, C sú určené pre sólistov.
Kategória D je určená pre skupiny.

 

Ako sa prihlásiť?

 

Súťaže sa môže zúčastniť len záujemca, ktorý odovzdá riadne vyplnenú prihlášku a zaplatí účastnícky poplatok. Podaním prihlášky sa účastník zaväzuje dodržiavať podmienky súťaže. V prípade ich porušení môže byť zo súťaže vyradený. Súťažiaci si musí zaistiť právo predvádzať nové diela alebo choreografie, na ktoré sa vzťahuje ochrana autorských práv.

Kvalita súťaže a supervízia

Na celý priebeh súťaže dohliada supervízor, ktorý

 • kontroluje dodržiavanie pravidiel súťaže v zmysle štatútu a pravidiel fair play,
 • je zodpovedný za riešenie sťažností a prípadných sporov vzniknutých počas súťaže,
 • má právo kontrolovať údaje uvedené v prihláške súťažiaceho,
 • počas celej súťaže dohliada na kvalitu vytvorených podmienok pre súťažiacich a porotu.

 

Supervízor nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do hodnotenia odbornej poroty.

 

Supervízor súťaže pre rok 2018 je Pavol Ďumbala:

 • emeritný sólista baletu Národného divadla Praha,
 • šéf baletu Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni
 • šéf baletu Štátnej opery Praha
 • zakladateľ baletnej prípravky Terpsichore Praha

Baletný majster

Baletný majster vedie tréningy klasického tanca v prvom kole kategórií A, B a C. Tréningy sú neverejné, no môžu sa ich ako diváci zúčastniť súťažiaci z kategórie D a pedagógovia všetkých zúčastnených škôl.

 

Mgr. art. Igor Holováč - Baletný majster SND

 

Mimoriadne výrazný predstaviteľ špičkovej interpretačnej školy klasického tanca, herecky tvárny so širokou paletou postáv baletného repertoáru. Od roku 1984 člen, neskôr sólista (1990), vedúci sólista (1993 – 1997 a od 1999) a od roku 2004 baletný majster - repetítor Baletu Slovenského národného divadla v Bratislave. V roku 2004 absolvoval štúdium choreografie na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU. Prejavuje sa ako invenčný choreograf, inscenujúci diela pre balet, operu aj činohru SND, Slovenský komorný balet, Divadlo J.K.Tyla v Plzni, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Divadlo West v Bratislave.

 

Za interpretačnú a choreografickú tvorbu získal:

 

 • 2. cenu za dielo Diskrepancie na Celoštátnej choreografickej súťaži v Bratislave (1988),
 • Cenu Slovenského literárneho fondu v oblasti baletu za rok 1993 a účasť vo finále medzinárodnej choreografickej súťaže v holandskom Gröningene (1992).
 • Cenu The Philip Morris Flower Award za rok 1998.

Ocenenia pre víťazov

Porota udeľuje:

Cenu pre absolútneho víťaza

1.– 3. miesto v Kategórii A

1.– 3. miesto v Kategórii B

1.– 3. miesto v Kategórii C

1.– 3. miesto pre každú vekovú skupinu kategórie D

 

Porota môže udeliť aj:

Čestné uznanie

Prémiu za najlepšiu choreografiu

Prémiu za najosobitnejšiu interpretáciu

 

Nositelia 1. ceny v Kategórii A, B a C získavajú titul laureáta súťaže.

 

 

 

Ceny pre ocenených priebežne doplníme.