Hľadáme mladú nádej baletu

19. - 21. november 2018

Divadelná sála domu kultúry, Liptovský Hrádok

 

Ocenenia pre víťazov

Porota udeľuje:

Cenu pre absolútneho víťaza

1.– 3. miesto v Kategórii A

1.– 3. miesto v Kategórii B

1.– 3. miesto v Kategórii C

1.– 3. miesto pre každú vekovú skupinu kategórie D

 

Porota môže udeliť aj:

Čestné uznanie

Prémiu za najlepšiu choreografiu

Prémiu za najosobitnejšiu interpretáciu

 

Nositelia 1. ceny v Kategórii A, B a C získavajú titul laureáta súťaže.

 

 

Ceny pre víťazov súťaže priebežne doplníme.