Hľadáme mladú nádej baletu

19. - 21. november 2018

Divadelná sála domu kultúry, Liptovský Hrádok

 

Porota a hodnotenie

Mário Radačovský

 

Po skončení štúdia na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, nastúpil v roku 1989 do Baletu SND, kde sa po krátkom čase stal sólistom. V roku 1992 nastúpil do Netherlands Dance Theatre Jiřího Kyliána v Haagu, kde mal možnosť spolupracovať s najvýznamnejšími choreografmi svojej doby ako Jiří Kylián, Mats Ek, Nacho Duato, Ohad Naharin, William Forsythe a mnoho ďalších. V roku 1999 sa  stal prvým sólistom súboru Les Grands Ballets Canadiens v Montreale. Do baletu SND sa vrátil v roku 2000 ako hosťujúci sólista a v rokoch 2006-2010 ako umelecký šéf baletu. Je zakladateľom Baletu Bratislava, ktorý viedol v rokoch 2011-2013. Od sezóny 2013 pôsobí ako umelecký šéf baletu Národního divadla Brno.

 

Prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.

Absolventka Tanečného konzervatória v Prahe a  pedagogiky tanca na VŠMU v Bratislave. Po absolvovaní doktorandského štúdia na HTF VŠMU, bola v júni 2004 vymenovaná za docentku v odbore tanečné umenie a v roku 2010 ju prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval za vysokoškolskú profesorku.

Umelecky pôsobila v Balete SND v Bratislave najskôr ako členka baletného súboru a neskôr ako sólistka. So SND absolvovala celý rad umeleckých zájazdov: Taliansko, Cyprus, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Holandsko, Škótsko, Čína, Izrael. V priebehu svojej interpretačnej činnosti pracovala aj ako externý pedagóg na Hudobnej a tanečnej škole v Bratislave (1984 - 1996). Po skončení 11 ročnej aktívnej umeleckej dráhy pedagogicky a umelecky pôsobila aj naďalej v Balete SND. Od r. 1997 dodnes pôsobí ako pedagóg na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave a od r. 2008 do januára 2015 zastávala funkciu vedúcej katedry. Vo februári 2015 bola menovaná rektorom VŠMU do funkcie dekanky Hudobnej a tanečnej fakulty.

V rokoch 2000 - 2003 bola členkou poroty súťaže o najlepšieho slovenského baletného umelca – Philip Morris Kvet baletu a v r. 2009 členkou odbornej poroty ceny TAOS. V rokoch 2006 – 2010 bola členkou Rady SND, od r. 2007 - 2014 členkou Vedeckej a umeleckej rady HTF VŠMU a od r. 2015 je predsedníčkou rady. V marci 2015 bola Ministrom kultúry Marekom Maďaričom vymenovaná za členku rady Fondu na podporu umenia.

Doc. Marilena Halászová

Patrí k zakladateľskej pedagogicko-choreografickej generácii tanečných umelcov druhej polovice 20. storočia na Slovensku. Narodila sa v Bukurešti a tancu sa venovala od svojich piatich rokov. Silným impulzom v jej láske k tancu bola jej prvá pedagogička, žiačka Enrica Cecchettiho, Floria Capsali. Významným činiteľom v jej profesionálnom živote bolo štúdium na GITIS v Moskve. Sedem náročných a profesionálne bohatých rokov strávila ako žiačka a neskôr ako asistentka po boku takých tanečných pedagógov a choreografov ako N. I. Tarasov, R. V. Zakharov a L. Lavrovskij.

Po štúdiu v Moskve sa v rokoch 1961 – 1968 stala choreografkou v SND. V rokoch 1969 – 1981 formovala baletný súbor Štátneho divadla v Košiciach. V roku 1974 bola spolu so svojim manželom Andrejom Halászom iniciátorkou, zakladateľkou a vedúcou tanečného oddelenia na Štátnom konzervatóriu v Košiciach. V rokoch 1981 – 1988 pôsobila s manželom Andrejom Halászom na Music Ballet School v Bagdade, kde sa stala vedúcou tanečného oddelenia.

Okrem intenzívneho choreografického, pedagogického a vedúceho pôsobenia v dvoch najväčších baletných súboroch – bratislavskom a košickom bola doc. Marilena Halászová vedúcou Tanečnej katedry VŠMU v Bratislave, pôsobila ako pedagóg na AMU v Prahe, kde získala aj titul doc., bola baletnou majsterkou Pražskom Komornom Balete Pavla Šmoka, atď. Počas svojej tvorby bola ocenená viacerými cenami v oblasti kultúry.

 

Hodnotenie

Porota pri výkonoch súťažiacich sleduje predovšetkým profesionálne predpoklady, technickú pripravenosť, umelecký prejav, osobitý a tvorivý vzťah k zvolenému repertoáru a pod.

 

Porota hodnotí bodovým systémom.
Každý porotca udeľuje za:

technickú pripravenosť – od 0 do 10 bodov

umelecký prejav – od 0 do 5 bodov

 

 

Výsledné bodové hodnotenie tanečníka alebo súboru vzniká priemerom bodov od všetkých porotcov. V II. kole sa hodnotí samostatne klasická variácia a samostatne choreografia moderného alebo súčasného tanca. Konečné poradie súťažiacich určuje priemer súčtu bodov zo všetkých troch kôl. Pri rovnosti bodov je rozhodujúce hodnotenie predsedu poroty. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov spomedzi všetkých kategórií sa stáva absolútnym víťazom súťaže.